Publikacje

 1. Pietrzak, M.; Baran, J.; Maciejczak, M. (2010). Zakres i rola logistyki w przedsiębiorstwach mleczarskich. Wieś Jutra, nr 1 (138), s. 43-47.
 2. Baran, J.; Pietrzak, M. (2010). Skala działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego a rozwiązania w zakresie gospodarowania zapasami. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna.
 3. Baran, J.; Jałowiecki, P., Wysokiński, M. (2010). Rozwiązania w zakresie sterowania zapasami w wybranych branżach agrobiznesu. [W:] Total Logistic Management: XIV Konferencja Logistyki Stosowanej, Zakopane 02-04 grudnia 2010 , publikacja elektroniczna, s. 1-10.
 4. Bezat, A.; Jarzębowski, S. (2010). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. [W:] Total Logistic Management: XIV Konferencja Logistyki Stosowanej, Zakopane 02-04 grudnia 2010 , publikacja elektroniczna, s. 1-10.
 5. Klepacki, B.; Żak, A. (2010). Sytuacja ekonomiczna operatorów logistycznych wybranych przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Total Logistic Management: XIV Konferencja Logistyki Stosowanej, Zakopane 02-04 grudnia 2010 , publikacja elektroniczna, s. 1-11.
 6. Wicki, L.; Rokicki, T. (2010). Koszty logistyki w wybranych branżach agrobiznesu. Prace Naukowe Uniwerystetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Ekonomia, nr 113. , s. 768-778.
 7. Wicki, L.; Jałowiecki, P. (2010). Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s. 1-21.
 8. Wicki, L.; Rokicki, T. (2010). Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w pzredsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s. 1-15.
 9. Rokicki, T.; Wicki, L. (2010). Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki.Wieś Jutra, nr 1 (138), s. 41-42.
 10. Klepacki, B.; Rokicki, T. (2010). Stan i perspektywy rozwoju transportu w Polsce. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s. 1-10.
 11. Rokicki, T.; Klepacki, B. (2010). Sytuacja przedsiębiorstw transportowych powstałych w okresie integracji Polski z UE. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s. 1-11.
 12. Rokicki, T.; Roman, M. (2010). Przepływ towarów i informacji na przykładzie klastra okopskiego. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s.11-13.
 13. Rokicki, T.; Roman, M. (2010). Logistyka w turystyce na przykładzie wędrówek i ścieżek edukacyjno-wychowawczych. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s. 1-11.
 14. Rokicki, T.; Roman, M. (2010). Znaczenie promocji w dystrybucji produktów rolno-spożywczychLogistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s. 1-18.
 15. Rokicki, T. (2010). Rola i znaczenie portów morskich. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s. 1-11.
 16. Rokicki, T. (2010). Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Logistyka, nr 3. , publikacja elektroniczna, s. 1-11.
 17. Wasilewski, M. (2010). Wybrane zagadnienia klasyfikacji i zarządzania zapasami w rolnictwie. Wieś Jutra, nr 1 (138), s. 38-40.
 18. Jałowiecki, P. Orłowski, A. (2010). Technologie informatyczne w logistyce. Wieś Jutra, nr 1 (138), s. 36-37.
 19. Wojciechowski, A. (2010). Najnowsze tendencje rozwoju logistyki w Polsce i na świecie. Wieś Jutra, nr 1 (138), s. 29-35.
 20. Klepacki, B. (2010). Logistyka jako potrzeba i szansa rozwojowa gospodarki polskiej. Wieś Jutra, nr 1 (138), s. 24-25.
 21. Bezat, A.; Jarzębowski, S. (2010). Rola informacji w organizacji logistycznego łańcucha dostaw na pzrykładzie przetwórstwa zbożowo-młynarskiego. Wieś Jutra, nr 1 (138), s. 48-50.
 22. Rokicki, T., Klepacki, B. (2011). Logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa owoców i warzyw. Logistyka, nr 3. ,s. 26-29
 23. Rokicki, T. (2011). Upadłość nowo powstałych przedsiębiorstw transportowych oraz warunki funkcjonowania firm pozostałych na rynku. Logistyka, nr 6. ,s. 5259-5265
 24. Rokicki, T. (2011). Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach przetwórstwa zbóż i produkcji pasz. Logistyka, nr 6. ,s. 5266-5270
 25. Rokicki, T. (2011). Transport policy at enterprises of the agribusiness sector. Annales of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XIII, No 6, s. 211-216
 26. Wicki, L.; Rokicki, T. (2011). Organizacja zaopatrzenia i koszty działań logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, nr 166, s. 634-646
 27. Wicki, L.; Rokicki, T. (2011). The scope of the use of solutions to support logistics processes in the cereals processing companies. Information systems in management X : computer aided logistics. nr X, Warsaw, WULS Press, ,s. 86-95
 28. Wicki, L.; Rokicki, T. (2011). Differentiation of level of logistics activities in milk processing companies. Information systems in management X : computer aided logistics. nr X, Warsaw, WULS Press, ,s. 117-127
 29. Rokicki, T. (2011). Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach przetwórstwa i konserwowania mięsa. Gospodarka Mięsna, nr 10, ,s. 24-26
 30. Rokicki, T. (2011). Usługi logistyczne w Polsce oraz zakres ich stosowania w przemyśle spożywczym. Gospodarka Mięsna, nr 11, ,s. 24-27
 31. Wicki, L.; Rokicki, T. (2011). Supporting of main logistic processes by IT systems in enterprises of agri-food processing. Information Systems In Management, e-Logistics and Computer Aided Logistics. nr XV, Warsaw, WULS Press, ,s. 97-108
 32. Wicki, L.; Rokicki, T. (2011). Evaluation of scope of using the information systems depending on sector of agribusiness. Information Systems In Management. e-Logistics and Computer Aided Logistics. nr XV, Warsaw, WULS Press, ,s. 77-85.
 33. Jałowiecki, P. Baran, J.; Wysokiński, M. (2011). Rozwiązania w zakresie sterowania zapasami w wybranych branżach agrobiznesu. Logistyka, nr 2, ,s. 45-54.
 34. Baran, J. (2011). Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Logistyka, nr 3, ,s. 17-22.
 35. Klepacki, B.; Sabak, B. (2011). Znaczenie dokumentacji logistycznej w praktyce (case study na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego Sumatra). Logistyka, nr 6, ,s. 5194-5195.
 36. Klepacki, B.; Dziedzic, I. (2011). Wspomaganie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie (na przykładzie Vive Textile Recykling w Kielcach). Logistyka, nr 6, ,s. 5187-5188.
 37. Bezat, A.; Jarzębowski, S. (2011). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. Logistyka, nr 2, ,s. 75-84.
 38. Klepacki, B.; Żak, A. (2011). Sytuacja ekonomiczna operatorów logistycznych wybranych przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. Logistyka, nr 2, ,s. 289-297.
 39. Jałowiecki, P. Ząbkowski, T. (2011). Rozwiązania informatyczne w logistyce MSP sektora rolno-spożywczego. Logistyka, nr 3, ,s. 62-65.