prof. dr hab. Bogdan Klepacki – kierownik projektu

Wykonawcy:

  • dr Joanna Baran
  • Dr inż. Agnieszka Bezat
  • dr inż. Piotr Jałowiecki
  • dr inż. Sebastian Jarzębowski
  • dr inż. Mariusz Maciejczak
  • dr hab. Arkadiusz Orłowski
  • dr hab. Michał Pietrzak
  • dr inż. Tomasz Rokicki
  • dr hab. Mirosław Wasilewski
  • dr hab. Ludwik Wicki