Informacje

Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego

Kierownik
Bogdan Klepacki, prof. dr hab.
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel.: 022 593 40 10
e-mail: dwne@sggw.pl

Jednostka realizująca
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Adres: ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
Telefon: 022 593 40 10, 022 593 42 19, 022 593 42 23
Faks: 022 593 40 10
E-mail: dwne@sggw.pl, joanna_baran@sggw.pl
WWW: http://wne.sggw.pl/

Okres realizacji
36 miesięcy w latach 2009-2012